top of page

hands

by 

on

cityworks

Manon Snel, de oprichter van eM-ON, is van oorsprong planoloog en projectontwikkelaar. Op het gebied van ruimtelijk economische vraagstukken is

eM-ON een collegiale samenwerking aangegaan met CityWorks: Hands on by CityWorks.

HANDS ON BY CITYWORKS

Hands on by CityWorks heeft twee marktgerichte producten ontwikkeld:  • Flexwork by CityWorks: 
    hands on ondersteuning bij (vooral) gemeenten die tegen een capaciteitstekort oplopen.
  • Workshops by CityWorks: 
    bestaande kennis wordt gecombineerd en verrijkt in kleinschalige workshops en expertmeetings. Voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomsten wordt veel gevraagd van de deelnemers, waardoor de uitkomsten een breed draagvlak hebben. De workshops worden door onze opdrachtgevers als efficiënt en pragmatisch ervaren. Geen dikke rapporten, wel concrete resultaten: ‘value for money’.

Voor een uitgebreide omschrijving van onze samenwerking en werkzaamheden, zie www.cityworks.nl.

bottom of page